Datum publicatie: 21 april 2022

Wat werkt bij kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren?

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voert, in samenwerking met het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (het JENN), een onderzoek uit naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Met als doel te achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf. De belangrijkste inzichten uit de eerste onderzoeksfase zijn nu gebundeld in een factsheet.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestaat daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over kleinschalige woonvoorzieningen.

Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels afgerond. De belangrijkste inzichten zijn in een factsheet gebundeld. Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van actuele en bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen. Momenteel verkennen de werkplaats en het JENN welke van deze elementen volgens jongeren, ouders en professionals bijdragen aan succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf, voor wie en waarom. Naar verwachting wordt het onderzoek in juli/augustus 2022 afgerond.

Meer weten?
Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan gerust contact op met de onderzoeker verbonden aan dit project: Loraine Visscher, loraine@awtjf.nl