Kennisvoucher
Datum publicatie: 30 oktober 2020

Workshop: in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over de workshop: De schaduwkanten van het ouderschap.

Wat is het?
Veilig opgroeien van kinderen is een belangrijk thema bij de overheid en binnen professionele organisaties. Maar ‘gewoon’ praten over het grootbrengen van kinderen en de relatie met veiligheid doen we niet gemakkelijk. Het is misschien wel taboe om te praten over de kwetsbaarheid en complexiteit van ouderschap en opvoeding en de dingen die daarin kunnen misgaan. In deze workshop krijg je handvatten om in gesprek te gaan met ouders over de schaduwkanten van ouderschap, ook wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is. We gebruiken verhalen uit de film ‘De schaduwkanten van ouderschap’, waarin ouders openhartig vertellen over hun ervaringen. De workshop wordt verzorgd door Mirjam Wijnja (participatiedeskundige) en Ilona Stomp (ervaringsdeskundige ouder uit de film) en duurt 1 dagdeel. Zowel een fysieke als digitale opzet is mogelijk.

Wat levert het op?
In deze bijeenkomst leer je vanuit het perspectief van ouders/ouderschap te kijken naar mogelijk onveilige situaties. Je krijgt handvatten voor gespreksvoering en oefent aan de hand van concrete verhalen van en met ervaringsdeskundigen. De workshop is erop gericht om je als professional minder machteloos en handelingsverlegen te voelen wanneer je je zorgen maakt om een gezin.

Voor wie is het?
Deze workshop is relevant voor alle beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het in gesprek gaan met ouders is een belangrijke stap in deze Meldcode. De precieze inhoud en vorm van deze workshop is maatwerk en wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ingevuld.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met projectleider Susan Ketner (s.l.ketner@pl.hanze.nl) om de mogelijkheden te verkennen.