Kennisvoucher
Datum publicatie: 27 oktober 2020

Tool en training: Ontdek Mijn Pad

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over de tool en training: Ontdek Mijn Pad

Wat is het?
Mijn Pad is een tool van en voor jongeren bij wie er eerder in het leven veel is misgelopen. De tool stimuleert hen te reflecteren op hun leven en een pad uit te stippelen voor de toekomst. De bijbehorende begeleidingsmethode voor hulpverleners is erop gericht om de eigen regie bij deze jongeren te stimuleren en hun netwerk hierbij te betrekken. Jongeren kiezen de onderwerpen uit waarover zij willen praten met hun begeleider. De werkplaats ST-RAW biedt nu de SKJ-geaccrediteerde training ‘Ontdek mijn Pad!’ op maat aan, waarin jeugdhulpverleners leren werken met de tool. Het cursusmateriaal bestaat uit onder andere een werkboek, een toegankelijke website en app en een film die door jongeren is gemaakt.

Wat levert het op?
De training levert handvatten op voor professionals voor hoe ze met rust en positieve energie het gesprek met jongeren aan kunnen gaan, zelfs als er ernstige problemen spelen. Hulpverleners leren hoe ze met Mijn Pad ruimte kunnen geven aan de eigen regie van jongeren. Deze autonomieversterkende manier van werken helpt bij het verbeteren van de vertrouwensband tussen de jongere en begeleider, en geeft jongeren meer motivatie en zelfinzicht.

Een jongere: “Een superding! Iedereen zou zo’n ding moeten invullen joh. Om erover na te denken. Het is geen eens zo raar. Ook al zit je niet in jeugdzorg”.

Voor wie is het?
Mijn Pad is een geschikte tool voor jeugdhulpverleners in (gesloten) residentiële jeugdzorg, maar ook op school en in de wijk. Ons aanbod richt zich specifiek op aanbieders van intensieve jeugdhulp in een regio waar ook ExpEx (Experienced Experts) aanwezig zijn. ExpEx worden als co-trainer ingezet bij de training. Verder vereist werken vanuit eigen regie dat ook professionals ruimte hebben voor regie. Dat betekent dat organisaties die interesse hebben in de training een bewuste keuze moeten maken voor deze manier van werken. We bieden dan ook eerst een oriënterend gesprek aan, om samen met u de training op maat te maken.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Chris Kuiper via chris.kuiper@horizon.eu. Of bekijk alvast de video hieronder en bezoek de volgende websites:
mijnpad.hr.nl
hr.nl/mijnpad