Datum publicatie: 18 juli 2023

Kennisvoucherproject in gemeente Heerenveen

Via ZonMw-kennisvouchers konden de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) hun kennisproducten breder toepassen. Een mooi voorbeeld is het kennisvoucherproject in de gemeente Heerenveen. Waar ze de Dialoogtafelmethodiek van de AWTJ Friesland toepaste op verschillende casussen.

Een aantal onderwijsorganisaties heeft samen met de gemeente Heerenveen een kennisvoucher aangevraagd om de Dialoogtafelmethodiek toe te passen. Met als doel om inzicht te krijgen in elkaars werk- en handelswijze. Om daarmee de samenwerking tussen onderwijs en zorgprofessionals te versterken vanuit begrip voor elkaars positie en mogelijkheden.

Kennisvoucherproject Dialoogtafelmethodiek
In het project zijn in totaal 5 Dialoogtafels gehouden: 2 casus-overstijgende Dialoogtafels en 3 casus-specifieke Dialoogtafels in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en het MBO.

Belangrijke thema’s en inzichten
De Dialoogtafels lieten verschillende belangrijke thema’s en inzichten zien. Zo blijkt het een puzzel hoe de juiste expertise op het juiste moment in te zetten, is het onduidelijk wie wanneer ‘in the lead’ is en zorgt krapte op de arbeidsmarkt voor een gebrek aan ruimte en vaardigheden voor extra zorg. Ook de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, en van voortgezet onderwijs naar het MBO, vormt een knelpunt.

Al met al hebben de gehouden Dialoogtafels geleid tot meer inzicht in de knelpunten in de samenwerking van onderwijs en (jeugd)zorg, meer begrip voor elkaars ervaringen en perspectief en het belang van elkaar tijdig blijven opzoeken.

Meer weten?
Wil je meer weten over de 3 casus-specifieke Dialoogtafels? In deze factsheet staan de belangrijkste bevindingen op een rij!