Kennisvoucher
Datum publicatie: 30 oktober 2020

Triage-instrument RISQ-SV: Meteen het juiste doen… beter én goedkoper

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over het triage-instrument RISQ-SV. 

Wat is het?
Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Inside Out’ en VIGO hebben een triage-instrument ontwikkeld genaamd de RISQ-SV. De RISQ-SV voorziet in de behoefte naar een praktisch instrument voor zowel ouders, als voor professionals. Het instrument helpt bij het screenen op de mogelijke risico’s voor een jongere en zijn/haar gezin. Als uitkomst wordt een rapport gegenereerd waarin de eerste hulpvraag van de jongere en het gezin op zorgvuldige en onderbouwde wijze wordt weergegeven, waardoor tijdig de juiste expertise kan worden ingezet. De werkplaats helpt je de RISQ-SV binnen jouw gemeente in te zetten op een manier die aansluit bij de organisatie. De voucher kan ingezet worden om de RISQ-SV digitaal beschikbaar te maken, én om samen voorspellingsprofielen te ontwikkelen van effectieve zorg voor de inwoners van je gemeente.”

Wat levert het op?
De RISQ-SV zorgt voor matched care in plaats van stepped care. Meteen het juiste bieden en doen is beter én goedkoper dan starten met de lichtste vorm van hulp en deze bij noodzaak zwaarder te maken. Dit sluit aan bij het actieplan ‘de best passende zorg voor kwetsbare kinderen’ van de VNG (VNG, maart 2019) en de speerpuntenagenda over de residentiële jeugdzorg (NJI, juni 2019). Het gebruik van de RISQ-SV levert minder wachtlijsten op, minder over- en onderbehandeling en zorgt dus voor een betere inzet van beschikbare middelen voor zorg.

Voor wie is het?
De RISQ-SV is een hulpmiddel voor bijvoorbeeld wijkteams en gemeentelijke consulenten die een inschatting moeten maken of het nog mogelijk is een gezin zélf te helpen, ofwel doorverwijzing naar specialistische hulpverlening nodig is.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Franca Eurlings-Tonnaer via 06-83179241 of francaeurlings-tonnaer@vigogroep.nl. En bekijk alvast het filmpje.