Datum publicatie: 24 juli 2018

Jongeren hebben rust en tijd nodig om tot zelfinzicht te komen en hun eigen pad te vinden

Wat is er nodig om eigen regie te faciliteren bij jongeren die een beroep doen op jeugdhulp? Over dit onderwerp is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen in het Child & Adolescent Social Work Journal.

Het artikel is geschreven door onze partners binnen ST-RAW van het deelproject Ruimte voor Regie: Inge Bramsen, Chris Kuiper, Kees Willemse en Mieke Cardol van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Lees hier meer.