Datum publicatie: 4 maart 2020

Jongeren maken film voor hulpverleners

In de film ‘Mijn Pad – Jongeren aan het woord’ vertellen jongeren over hun ervaringen in een gesloten instelling. Hiermee hopen zij professionals inzicht te geven in hun leven, wensen en behoeften en hen te inspireren meer ruimte te geven aan de stem van jongeren.

Meer regie, meer vertrouwen
Door jongeren een stem te geven, wil de onderzoeksgroep van Mijn Pad een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp. Wanneer jongeren de regie over hun leven en toekomst voeren, krijgen zij meer vertrouwen in zichzelf.

Mijn pad
Naast het delen van persoonlijke ervaringen, laten de jongeren in de film zien hoe Mijn Pad werkt.  Mijn Pad is een gespreksmethode die jongeren ondersteunt bij het maken van keuzes ten aanzien van hun leven en toekomst. De methode is ontwikkeld binnen het lectoraat ‘Disability Studies: Diversiteit in Participatie’ van de Hogeschool Rotterdam en is verbonden aan de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ST-RAW.

Benieuwd naar de film?
Charlotte van der Linden (studente Social Work) heeft in 2019 deze film ontwikkeld voor haar afstuderen. De film kan ter beschikking worden gesteld voor educatieve doeleinden. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met het secretariaat van Kenniscentrum Zorginnovatie via kenniscentrumzorginnovatie@hr.nl. Kijk voor meer informatie op de website van de Hogeschool Rotterdam.