Datum publicatie: 18 mei 2020

Jongeren bereiken en contact houden; hoe doe je dat?

Hoe bereik je kwetsbare jongeren? Hoe houd je het contact vervolgens vast? En hoe beweeg je ze om mee te doen in de maatschappij? In een gezamenlijk project van Spirit, FACT-jeugd, het MBO-jeugdteam, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Inholland en het Verwey-Jonkerinstituut zijn 3 producten voor professionals ontwikkeld om de maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren te ondersteunen.

Het gaat om de volgende producten:

  • Een e-learning over eenzaamheid onder jongeren. Na het voltooien van de e-learning – bestaande uit onder meer een animatie, kennisquiz en signaleringskaart – zijn professionals zich ervan bewust dat eenzaamheid onder kwetsbare jongeren voorkomt. En weten zij dat erover praten met jongeren van groot belang is.
  • Materialen voor het geven van een workshop of leerbijeenkomst over bejegening van jongeren. Professionals die de workshop volgen krijgen tips en tricks – op basis van input van jongeren zelf – over het opbouwen van goed contact en het vasthouden ervan.
  • Een handreiking voor het opzetten van een peer-to-peer steungroep met veel tips voor het organiseren van bijeenkomsten die jongeren activeren om elkaar te leren kennen en te steunen.

Meer weten?
De producten komen voort uit het door ZonMw-gefinancierde project Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam beter ondersteund. Dit project is verbonden aan de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.

Meer informatie over de producten en hun onderbouwing is te vinden op hva.nl/ondersteuningjongeren.