Datum publicatie: 5 juli 2019

Jeugd-ggz en jeugdhulp nog te veel gescheiden werelden

De jeugd-ggz opereert nog teveel als aparte sector binnen de jeugdhulp, terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp.

De onderzoekers doen aanbevelingen over de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren. Aanleiding voor dit onderzoek vormde een motie van D66 in de Tweede Kamer.

Meer weten?
Lees het hele artikel op de website van ZonMw.
Bekijk het rapport De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen.