Datum publicatie: 20 maart 2020

Je moet kinderen niet alleen ‘horen’, maar ook echt naar ze luisteren

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Om dat effectief aan te pakken, is het belangrijk dat professionals, ouders en kinderen goed naar elkaar luisteren. In dit interview met ZonMw vertelt Remy Vink (TNO) over ‘Luid en Duidelijk, de stem van het kind in de keten’. Wat leert zij van de inbreng van kinderen en jongeren?

Meldingen van kindermishandeling komen binnen bij Veilig Thuis, de plek voor advies en ondersteuning bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen en jongeren is het vaak onduidelijk wat er vervolgens gebeurt. Ze worden wel ‘gehoord’ na een melding, maar wordt er ook echt naar ze geluisterd? Het ZonMw-project ‘Luid en Duidelijk’ wil ze een stem geven, zodat de aanpak na een melding maatwerk wordt. Jongeren participeren in het onderzoek en werken mee aan de werkwijze die het project ontwikkelt.

Lees hier het hele interview met projectleider Remy Vink over het project ‘Luid en Duidelijk’.

Tekst Marc van Bijsterveld. Portretfotografie Sannaz Moghaddam.