Datum publicatie: 19 juni 2019

Interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext

Welke componenten zijn van belang voor een succesvolle interdisciplinaire samenwerking tussen docenten en hulpverleners op het mbo? Dit is een van de vragen die beantwoord wordt op de factsheet die de AWTJ Friesland onlangs publiceerde. 

Op basis van literatuuronderzoek heeft de projectgroep een overzicht gemaakt van bouwstenen voor interdisciplinair werken in de schoolcontext. Bijvoorbeeld welke factoren bijdragen een positief effect van geestelijke gezondheidsprogramma’s op scholen. En welke factoren belangrijk zijn in een goede samenwerking tussen een docent en een hulpverlener.

De factsheet is gemaakt vanuit het ‘Peer School Support Project’ (PSSP), dat zich richt op leerlingen met psychosociale problemen op het mbo. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Binnen het project werken de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland, School als Werkplaats, Friesland College en WELLZO Jongerenwerk samen.

Meer weten?
Bekijk de factsheet ‘Bouwstenen interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext’.
Lees meer over het PSSP-project van de AWTJ Friesland.