Datum publicatie: 11 juni 2018

Integrale hulp voor mbo-studenten met psychische problemen

Centraal in dit project staat de vraag hoe MBO-studenten met psychische problemen maatwerk in begeleiding kunnen krijgen door effectieve samenwerking van o.a. schoolondersteuners, MBO-team en ervaringsdeskundigen.


Begeleid leren en begeleid werken worden ingezet om schooluitval en stigmatisering te voorkomen en om de kans op een baan en maatschappelijke deelname te vergroten.

Dit project heeft de volgende fases:

  1. In kaart brengen behoeften aan begeleiding van MBO-studenten met psychische problemen;
  2. Ontwikkelen gezamenlijke visie op de integrale begeleiding;
  3. Een hierbij passende werkwijze ontwikkelen en invoeren;
  4. In kaart brengen resultaten en de bijbehorende factoren.

Voor dit project werkt de AWTJ Utrecht met Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op het MBO Utrecht samen in een Ontwikkelwerkplaats als model voor innovatie en onderzoek in de praktijk. Hierbij zijn ook de MBO-studenten met psychische problemen betrokken. Zo maken zij optimaal gebruik van alle kennis en ervaring die bij de deelnemende partijen aanwezig is. Meer informatie: http://www.awtjutrecht.nl/projecten/integrale-hulp-voor-mbo-studenten-met-psychische-problemen