Datum publicatie: 10 juli 2019

Infographic vernieuwd: Aan de slag met de dialoogtafel

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland heeft de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. Dit is een systematische reflectiemethodiek met als doel de kwaliteit en het proces van zorgverlening te verbeteren. Door middel van een Infograhic geeft de werkplaats de belangrijkste opbrengsten en aanbevelingen van de 23 gehouden dialoogtafels weer.

Dialoogtafels zijn op een gestructureerde wijze uitgevoerde gesprekken tussen ouders, jeugdigen en andere betrokkenen bij de zorg. Hierbij gaat de aandacht vooral naar factoren die de zorgverlening bevorderen dan wel belemmeren, hoe men van elkaar kan leren en hoe men met elkaar verbeterafspraken kan maken.

Al eerder publiceerde AWTJ Friesland een Infographic over de dialoogtafelmethodiek. Inmiddels hebben er niet 10, maar 23 dialoogtafels plaatsgevonden. De resultaten, ervaringen en aanbevelingen deelt de werkplaats op deze vernieuwde Infographic.

Voor meer informatie over de dialoogtafels en AWTJ Friesland kunt u terecht op awtjf.nl.