Datum publicatie: 10 juni 2019

Inclusief onderwijs: naar een meer ontspannen onderwijs- en zorgpraktijk

Waarom organiseren en vormen we de samenleving zo dat er zoveel kinderen en jongeren een vorm van jeugdhulp nodig hebben? Deze belangrijke vraag moeten we goed tot ons laten doordringen, meent Bert Wienen. Hij promoveerde onlangs op de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het onderwijs.

Een negatieve spiraal in de klas
“Uit de resultaten in dit onderzoek leiden we af dat wanneer een leraar terechtkomt in een negatieve spiraal in de klas, de kans bestaat dat hij of zij meer en meer kinderen als problematisch of afwijkend gaat beschouwen.
Een belangrijke implicatie voor beleidsmakers is daarom ook om leraren op die negatieve spiraal te wijzen en hen de mogelijkheid te geven om uit deze spiraal te komen en hulp te vragen. Het ideaal van inclusieve vormen van onderwijs kan ook verkeerd uitpakken als leraren meer kinderen als afwijkend van de norm beschouwen. In de uiterste vorm gaat het ideaal van inclusief onderwijs dan leiden tot meer in plaats van minder classificaties”, schrijft Wienen.

Bert Wienen is psycholoog, onderwijswetenschapper, bedrijfskundige, en Associate Lector bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds 2010 is Wienen gemeenteraadslid in Assen en sinds 2018 lid van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bestuurscommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Lees het volledige nieuwsbericht over de promotie van Wienen op de website van Stichting Beroepseer.