Datum publicatie: 12 juli 2019

Houd dat contact met ouders vast!

De eerste resultaten van het programma Gezinsgericht werken zijn veelbelovend. ‘We willen het daarom verder uitrollen naar andere instellingen, naar de 18+ groep en naar het buitenland’, vertelt Kees Mos, projectleider Gezinsgericht werken. ‘Nu we het programma op de rails hebben, is het belangrijk dat instellingen hun contact met ouders vasthouden.’

Gezinsgericht werken is een breed programma waarmee justitiële jeugdinrichtingen ouders zo intensief mogelijk en vanaf dag één betrekken bij de behandeling van de jongeren. Stichting Jeugdinterventies (SJI) beheert het programma. De methode is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Risicojeugd met subsidie van ZonMw en richt zich op het stimuleren van de samenwerking met ouders. Teams betrekken ouders meer bij beslissingen, organiseren vaste ouderavonden, gezamenlijke activiteiten en waar wenselijk gezinstherapie.

Lees het volledige interview over Gezinsgericht werken met Kees Mos hier.