Datum publicatie: 31 mei 2023

Hoe krijgen we leerlingen weer ‘aan’?

Na een veelbewogen coronatijd staat het welbevinden en de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs onder druk. Hoe krijgen we leerlingen ‘aan’ en blijven docenten ‘staan’? In 2 online sessies, mede* georganiseerd door de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, gingen professionals hierover in gesprek.

Na een hybride schooljaar en 2 lockdowns waarin scholen dicht waren, blijken veel jongeren moeite te hebben met sociale interactie en gedrag in de klas. Ze letten bijvoorbeeld niet op in de les, haken niet aan bij het lesprogramma of willen niet deelnemen aan schoolbrede activiteiten, zoals excursies. Onderwijsprofessionals worstelen hier dagelijks mee en zoeken naar manieren om hun leerlingen weer te motiveren en activeren.

In 2 online Learn & Share sessies spraken ruim 400 onderwijsprofessionals in meer dan 40 gesprekken met elkaar over het veranderde gedrag van leerlingen na de coronacrisis. Wat zien docenten bij hun leerlingen? Welke oplossingen hebben zij in het klaslokaal beproefd? En: hoe zorg je dat je als docent zelf overeind blijft?

Benieuwd wat er uit de sessies naar voren kwam? Bekijk Infographic ‘Hoe krijgen we leerlingen weer ‘aan’?

*De dialoogsessies zijn mogelijk gemaakt door kenniscommunity NP Onderwijs en georganiseerd door het Lerarencollectief, Haarlem College, de VO-raad, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, Coalitie Welbevinden, CNV onderwijs, Sectorraad GO en het Nederlands Jeugdinstituut.