Datum publicatie: 3 juli 2019

Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?

Hoe handelt een professional in de jeugdgezondheidszorg na signalering van armoede bij jeugdigen en wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren bij het in actie komen na signalering? Deze vragen werden onderzocht vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Twente. De uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek publiceerde de werkplaats in de vorm van een factsheet.

Armoede is een groeiend probleem
In de regio Twente is armoede een groeiend probleem. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat opgroeien in armoede een negatieve impact heeft op het welzijn van kinderen. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer er bij kinderen de gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig zijn toenemen. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de versterking van zorg voor kinderen die in armoede opgroeien.

In een van haar ‘klein-en-fijn projecten’ deed de werkplaats kwalitatief onderzoek naar het handelen van jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede. De onderzoekers interviewden hiervoor 8 jeugdverpleegkundigen van de GGD Enschede.

Enkele conclusies
Uit de interviews kwam onder andere naar voren dat de onderzochte groep voornamelijk signaleert op zichtbare en uiterlijke kenmerken van armoede. Korte lijntjes tussen jeugdverpleegkundigen en peuterleidsters of docenten blijkt goed te werken in het signaleren. Ook gaven de ondervraagde professionals aan dat zijzelf of hun collega’s niet over de juiste gespreksvaardigen beschikken, wat belemmerend werkt in het signaleren.

Goede scholing is belangrijk
Een aanspreekpunt of taakhouderhouderschap toewijzen aan een verpleegkundige binnen de eigen gemeente kan een oplossing zijn, menen de onderzoekers. Het zou daarnaast goed zijn om scholing op te zetten, waarin professionals oefenen met gespreksvoering door middel van casuïstiek. Het is ook aan te raden om ‘positieve gezondheid’ terug te laten komen in de scholing.

Meer weten?
Benieuwd naar alle resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek van de AWJ Twente? Bekijk dan de factsheet en ga naar de website awjtwente.nl.