Datum publicatie: 6 maart 2023

Hervormingen in passend onderwijs en jeugdzorg vergroten problemen

Hoe kan het dat het overheidsbeleid rondom passend onderwijs en jeugdzorg al zeker 40 jaar haar belangrijkste doelen niet bereikt? In haar promotieonderzoek met de titel ‘Boemerang beleid’ laat bestuurswetenschapper Sharon Stellaard zien dát, en waarom het hervormingsbeleid oude problemen reproduceert, nieuwe problemen creëert en de uitvoering daarmee duurder en complexer maakt.

In haar onderzoek reconstrueerde Stellaard bijna een halve eeuw aan hervormingsbeleid. Dit deed ze vanuit de werkplaats jeugd Samen op School. Uit haar onderzoek blijkt dat nieuwe initiatieven tot beleidshervorming steeds primair worden ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming. De gedachte- en handelingspatronen waaruit de beleidsproblemen zijn voortgekomen, worden herhaald om ze te repareren. Bovendien toont ze aan dat hervormingsbeleid nieuwe problemen creëert. Stellaard: ‘Beide beleidsterreinen worden daardoor steeds complexer, de uitvoering wordt duurder, maar aan de problemen van kinderen, gezinnen en scholen verandert er vrijwel niets.’

Meer weten?
Aanstaande woensdag 8 maart promoveert Sharon Stellaard aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees hier meer over haar promotieonderzoek of bekijk dit item uit Nieuwsuur.