Datum publicatie: 2 juni 2022

Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk

De kenniswerkplaats jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) presenteerde deze week de Handreiking ‘Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen’ voor professionals over samenwerken met het informeel netwerk.

Professionals ervaren vaak een groot appel om direct te moeten gaan helpen als gezinnen in crisissituaties verkeren en als de veiligheid van kinderen in het geding is. Hoe met dat appel om te gaan en de gezinsleden bij te staan de problemen zèlf aan te pakken, mogelijk ook met hulp van dierbaren / naasten om hen heen? De handreiking Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen geeft duidelijke handvatten hoe in dat soort situaties te kunnen handelen.

Deze handreiking is het resultaat van het onderzoek in 1 van de RKJ-NH-leerateliers dat Noor Tromp bij ASH-teams van Parlan en Kenter heeft uitgevoerd.

Er volgt nog een infographic bij deze handreiking en in het najaar van 2022 zal er een actualiteitencollege worden georganiseerd.

Ga hier naar de handreiking