Datum publicatie: 18 mei 2017

In gesprek met jongeren over hulp zoeken

Hoe gaan jongeren om met gedragsmatige en sociale vragen of problemen? Bij wie zoeken ze hulp en wat verwachten ze dan van deze personen?

De academische werkplaats C4Youth vindt het belangrijk dat ouders en jongeren meedenken en zo mogelijk meebeslissen over de Groningse transformatie van de jeugdhulp. Daarom deelt C4Youth de uitkomsten van de door de werkplaats georganiseerde versnellingskamer met 16 jongeren in Ten Boer.

Vaakst voorkomende problemen

Volgens de deelnemers van deze online uitwisseling komen de volgende problemen van kinderen en jongeren in hun omgeving het vaakst voor: (internet-)pesten, problemen thuis (ruzie met ouders, scheiding/problemen van ouders), problemen met de eigenwaarde en ten slotte ziekte en beperking. Bij vragen of problemen is de eerste stap om te praten met een vriend(in), zus of ouders. Pas daarna nemen jongeren de stap om te praten met de mentor / op school.

Meer info:

Bekijk de uitkomsten op de factsheet Ervaringen en ideeën van jongeren over jeugdhulp.