Datum publicatie: 27 september 2017

‘Er ontstaat een leercyclus’

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De regionale academische werkplaatsen jeugd kunnen gemeenten daarbij ondersteunen met kennis. Dat beaamt ook Mattias Gijsbertsen, wethouder Jeugd in Groningen: ‘Dankzij de kennis die zij ontwikkelen, kunnen wij onderbouwde keuzes maken.’

Gijsbertsen is vooral tevreden over de nauwe koppeling tussen wetenschap en praktijk. ‘Dat zie je ook bij C4Youth, onze regionale academische werkplaats jeugd. Er ontstaat een leercyclus. We kunnen nieuwe kennis direct in de praktijk brengen, onderzoeken hoe het werkt, daarvan leren en zo nodig ons werk aanpassen.’

Verwijsgedrag

Als mooie voorbeelden noemt Gijsbertsen de projecten ‘Foto van de zorg voor jeugdigen’ en ‘Entree van zorg voor jeugdigen’. Tussen 2010 en 2014 volgde C4Youth in de provincie Groningen ruim 2.000 jongeren die in de jeugdhulpverlening terecht waren gekomen. Met de foto van de zorg onderzocht C4Youth hoeveel kinderen en jongeren zich waar in de zorg bevonden, wat hun problemen waren en hoe zij het deden.

Andere verwijzing

Voor het project over de entree van zorg keek C4Youth naar de factoren die bepalen welke kinderen met welke problemen in welk type zorg terecht komen. Gijsbertsen: ‘Wat ik opvallend vind, is dat jongeren die via de huisarts de hulpverlening betraden, anders werden verwezen dan jongeren die via Bureau Jeugdzorg binnenkwamen. Niet dat de één het beter deed dan de ander, maar het is raar dat mensen met dezelfde problemen naar verschillende instanties worden verwezen. We zijn dat nu aan het rechttrekken.’

Effecten

‘Het mooie is dat C4Youth onderzoek doet naar zaken waar wij mee bezig zijn’, vervolgt Gijsbertsen. ‘Kijk naar ons preventiebeleid, een belangrijke pijler onder de transformatie jeugd. Met allerlei activiteiten willen we voorkomen dat jongeren in de problemen komen. Uit de projecten van C4Youth bleek dat in 1 jaar tijd 20% van de Groningse jongeren tot en met 23 jaar zorg krijgt. Dat is veel en daar willen we wat aan doen. Denk aan laagdrempelige huiskameropvang of vreedzame scholen. C4Youth onderzoekt of onze inspanningen om de zorg te verbeteren ook echt zijn vruchten afwerpt.’

Samenwerking versterken

Wethouder Gijsbertsen denkt dat er op termijn nog veel meer uit de onderlinge samenwerking te halen is. ‘C4Youth is niet het enige initiatief binnen de jeugdsector. De vraag is of we niet nog meer zouden moeten bundelen om te voorkomen dat mensen langs elkaar werken.’

‘Het mooie is dat C4Youth onderzoek doet naar zaken waar wij mee bezig zijn’