Datum publicatie: 25 mei 2018

Eigen krachtsinspanning

De Academische Werkplaats Jeugd Twente ontwikkelt een interventie om de zorg voor kinderen die in armoede opgroeien, te verbeteren.

Met weinig middelen rondkomen is als gezin geen sinecure. Aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen komt dan weleens in de knel. ‘Wil je de gezinnen helpen, dan volstaat het niet om alleen te kijken naar zaken als omgaan met geld of schulden’, zegt Mariska Jacobs, docent en onderzoeker bij hogeschool Saxion. ‘We weten dat het effect van armoede op gezondheid groot is. Dat geldt ook voor de kinderen in dergelijke gezinnen. We zullen dus verder moeten kijken dan puur de schuldhulpverlening. De vraag is echter hoe we dat het beste kunnen doen.’

Kind centraal
Bij de interventie die Jacobs en haar collega’s ontwikkelen, staan 2 uitgangspunten centraal: eigen kracht en positieve gezondheid. ‘We stellen het opgroeien van het kind centraal’, vervolgt Jacobs. ‘Daarbij is de vraag aan de gezinnen wat zij zelf willen. Waar lopen ze tegenaan? Wat zouden ze graag anders zien? Wat vinden ze prettig?’ Dergelijke vragen passen bij het principe van ‘eigen kracht’. Het zijn de gezinsleden die beslissen. Zij nemen het voortouw. De professional ondersteunt vanuit de opgebouwde samenwerkingsrelatie.

Tweezijdig
Werken volgens het principe van ‘eigen kracht’ heeft 2 kanten. Het vraagt een actieve houding, een krachtsinspanning van de cliënt en een ondersteunende houding van professionals. Jacobs: ‘De vraag voor professionals is natuurlijk hoe zij dat kunnen doen. Hoe stimuleer je de motivatie van gezinsleden om niet bij de pakken neer te zitten, hoe kun je samen met de gezinnen hun netwerk benutten? Maar de vraag is ook wat gezinnen daarbij willen van professionals. Hoe willen zij geholpen worden? Wat vinden zij belangrijk? Uiteindelijk moeten die 2 kanten samenkomen in 1 interventie of strategie.’

De moeite waard
Het tweede principe ‘positieve gezondheid’, gaat uit van het idee dat gezondheid veel meer is dan de afwezigheid van kwalen. Gezondheid gaat naast een goed functionerend lichaam ook om mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, zingeving en sociaal-maatschappelijk functioneren. Er is een scoringsinstrument ontwikkeld dat voor al deze factoren inzicht geeft in hoe mensen zichzelf zien. Jacobs: ‘Wij gaan dat gebruiken in onze interventie. Op basis van de scores van cliënten gaan we in gesprek . Wanneer is voor hen het leven de moeite waard? Wat willen ze aanpakken?’

‘Hoe willen gezinnen geholpen worden? Wat vinden zij belangrijk?’

Meer info:
Themapagina Gezinnen in armoede ZonMw

Themadossier Kindgericht armoedebeleid NJi

Dossier Armoede Movisie