Datum publicatie: 8 juni 2022

Een gedeelde visie op normaliseren

Waar hebben we het over als we over ‘normaliseren’ praten? Het Leernetwerk Normaliseren van werkplaats SAMEN heeft aan de hand van literatuuronderzoek en groepsgesprekken een gedeelde visie op normaliseren ontwikkeld. Het leernetwerk kijkt er naar uit om deze visie verder te ‘normaliseren’ in de praktijk. Ook de RKJ IJsselland buigt zich over de vraag hoe we een beleidsconcept als normaliseren vertalen naar de praktijk. Tijdens de site-visit op 21 maart deelde zij haar voorlopige bevindingen.