Datum publicatie: 11 juni 2018

Druk & Dwars

Dit onderzoek kijkt naar de effectiviteit van “Stepped diagnosis”, een methode die als doel heeft overdiagnostiek van ADHD bij kinderen te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren.


De aanpak ‘Druk & Dwars’ stoelt op deze methode en bestaat eruit dat ouders en leerkrachten van drukke kinderen hulp krijgen zonder dat er een kindgebonden ADHD classificatie is gesteld. Kinderen en gezinnen die hiermee onvoldoende geholpen zijn worden verwezen naar specialistische zorg. Op deze manier blijft specialistische zorg bewaard voor de gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problematiek.

Druk & Dwars betreft een pragmatische implementatiestudie en de aanpak bestaat uit drie pijlers:

  1. Voorlichting geven over druk gedrag en ADHD (in de media, middels lezingen live en online, via websites) in de deelnemende gemeenten, voor en gedurende de implementatie van ouder- en leerkrachtondersteuning.
  2. Het beschikbaar maken van ouderbegeleiding zonder kindgebonden psychiatrische classificatie, zodat ook ouders die liever geen diagnostisch label voor hun kind willen hulp kunnen krijgen.
  3. Het beschikbaar maken van een laagdrempelige leerkrachtinterventie (op basis van zelfstudie) waarbij leerkrachten handvatten krijgen voor het omgaan met druk gedrag in de klas.

Kinderen en gezinnen die onvoldoende geholpen zijn met voorgaande stappen, zullen worden doorverwezen voor specialistische diagnostiek en hulpverlening.