Datum publicatie: 9 februari 2021

‘De specialist dichterbij’ verbindt wetenschap en praktijk

De wetenschap en praktijk vinden elkaar bij Curium en Rivierduinen. AnneMarie Barnhorn-Bos, psycholoog Kind en Jeugd bij Rivierduinen en Laura Nooteboom, Senior Onderzoeker en Psycholoog bij Curium-LUMC en de kenniswerkplaats SAMEN bundelen hun krachten in het ZonMw-project De specialist dichterbij. Zij hebben hetzelfde belang: de zorg voor gezinnen met ernstige en langdurige problematiek verbeteren.

Vliegwiel 
In het onderzoek brengen ze samen met 4 integraal specialistische teams in kaart welke gezinnen zij ondersteunen en wat hierin goed, en minder goed werkt. De focus ligt op van- en met elkaar leren, tussen regio’s en organisaties. De samenwerking werkt als een vliegwiel, want ook andere partijen raken automatisch betrokken. Meerdere partijen delen hun kennis en zijn bereid om over de bestaande kaders heen te kijken; een stap vooruit!

Praktijkgerichte kennis
Deze samenwerking maakt het onderzoek heel doelgericht en zinvol. De praktijk geeft aan de wetenschap mee waar actuele en dagelijkse knelpunten liggen, waar het onderzoek vervolgens op inzoomt. Het resultaat is praktijkgerichte kennis die daadwerkelijk tot verbetering van de geestelijke gezondheidszorg is.

Risicojeugd en SAMEN 
Naast Curium en Rivierduinen zijn ook verschillende gemeenten betrokken met de daarin actieve integrale specialistische teams. In dit geval Katwijk, Haaglanden, Midden Holland en Alphen aan Den Rijn. Door de nauwe verbinding met de Academische Werkplaatsen Risicojeugd en SAMEN zijn ook onderwijspartijen zoals Hogescholen bij dit onderzoek betrokken. Zo wil de projectgroep toekomstige professionals inspireren. Uiteraard spelen ook gezinnen een belangrijke rol; zij delen hun ervaringen met integrale specialistische teams.

Meer weten? 
Het project De specialist dichterbij maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd. Meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier. Dit nieuwsbericht verscheen eerder op de website van Curium-LUMC.