Datum publicatie: 26 juli 2019

De moeizame weg naar transformatie

De academische werkplaats C4Youth voerde in samenwerking met drie Groningse gemeenten actieonderzoek uit in de basisteams Jeugd. Onlangs publiceerde de werkplaats een artikel in het tijdschrift Kind Adolescent Praktijk, dat een inkijkje geeft in de uitdagingen van de basisteams Jeugd binnen verschillende gemeentelijke contexten. Het laat zien welke thema’s en vraagstukken leven binnen deze teams en reflecteert op het gebruik van actieonderzoek als methode voor het doorontwikkelen van de teams.

In twee van de drie gemeenten strandde het onderzoek. Dat zegt vooral iets over de vele hobbels en valkuilen van de transformatie van de jeugdhulp, schrijft de werkplaats. Ondanks de moeizame weg blijkt actieonderzoek wel bruikbaar als methode om de vraagstukken te onderzoeken waarmee jeugdteams worden geconfronteerd en om verandering te bereiken.

Meer weten?
Lees het artikel hier, en bekijk de website van C4Youth.