Datum publicatie: 6 juli 2017

Congres 27 juni: Maken we samen het verschil?

Op 27 juni organiseerden Jeugdbescherming Noord, Elker en Het Poortje een congres over samenwerken in de Jeugdhulp.

Tijdens het congres, bedoeld voor medewerkers van wij(k)teams in Noord-Nederland en van andere instanties betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, werden de deelnemers flink uitgedaagd. Er werd met elkaar gesproken over hoe de samenwerking nog beter kan verlopen. Ook werd er gezocht naar concrete oplossingen naar hoe op het juiste moment benodigde expertise ingezet kan worden.

C4Youth presenteerde op het congres de uitkomsten van de inventarisatie van de basisteams in provincie Groningen. Daarnaast gingen wij tijdens 2 sessies in gesprek met de aanwezigen over de taken en rollen van gemeentelijke teams en hulpverleners rond casusregie.

Meer info: