Datum publicatie: 1 december 2021

Scholen en jeugdhulpverleners in Lelystad bouwen aan een betere samenwerking

Dat LEGO veel meer is dan kinderspeelgoed, ervaarden de deelnemers van ‘Bouwen aan het wij-gevoel’. In deze workshop ‘bouwden’ leerlingen, docenten, jeugdhulpverleners en bestuurders letterlijk aan een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Sharon Stellaard en Jantien Gerdes ontwikkelden de workshop met behulp van de ZonMw Implementatie-impuls en boden deze aan binnen de gemeente Lelystad.

Sterke samenwerking
Met behulp van de methode LEGO Serious Play werkten deelnemers aan LEGO-modellen die hun huidige samenwerkingspraktijk verbeeldden. Aan de hand van die modellen bespraken zij hoe de samenwerking tussen verschillende domeinen versterkt kan worden, zodat jongeren beter ondersteund worden. De kennis die Stellaard en Gerdes hebben opgedaan in hun promotietrajecten gaf input voor de ontwikkeling van de workshop. Zo werd gebruik gemaakt van het analytische raamwerk voor interdisciplinaire samenwerking van Gerdes, dat behulpzaam was bij het vinden van een gezamenlijke taal.

Uitkomsten
Deelnemers gaven aan dat de wil tot samenwerken er aan alle kanten is. Toch werden in vrijwel alle LEGO-modellen barrières gebouwd. De meest genoemde barrières en oplossingsrichtingen zijn:

  • De gemeente heeft 90 jeugdhulp-aanbieders gecontracteerd. Het is voor scholen ondoenlijk om met al deze partijen afspraken te maken over de samenwerking.
  • Wanneer er eenmaal hulp is ingezet, is het moeilijk om samen te werken aan ‘1 kind- 1 plan’. In de uitvoering blijken afspraken onduidelijk, laten vervolgafspraken lang op zich wachten, is de regie niet altijd goed belegd, blijven verwachtingen over en weer onuitgesproken en zijn er vele wisselingen van de wacht.
  • Met partijen ‘voor de beschikking’, zoals Welzijn Lelystad en de JGZ, lopen de lijnen en de samenwerking beter dan met partijen ‘achter de beschikking’.
  • Bezuinigingen zetten de samenwerkingen tussen de partijen verder onder druk; de sfeer is er nu één van ‘ieder voor zich’, in plaats van ‘samen kunnen we meer’.
  • Er is (grote) behoefte aan continuïteit, duurzaamheid en eenvoud.
  • In lijn daarmee worden onderwijs-zorgarrangementen genoemd, waarbij een beperkt aantal partijen aan de school wordt verbonden. Vooral het VSO heeft daar grote behoefte aan.

De belangrijkste aanbeveling vormt het advies om ten aanzien van toekomstig beleid kritisch te kijken naar de vraag of voorgenomen plannen en maatregelen bijdragen aan de continuïteit, duurzaamheid en eenvoud van het stelsel in Lelystad.

Meer weten?
Zowel het implementatieproject als de Academische Werkplaats Samen op School (waar het project aan verbonden was) zijn inmiddels afgerond. Stellaard is nu coördinator van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd. Vragen over de workshop? Neem contact op via s.stellaard@vitree.nl