Datum publicatie: 2 augustus 2019

Bijdragen aan het veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd? Verken de subsidiemogelijkheden!

De academische werkplaatsen transformatie jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Hoe zorg je er dan voor dat die kennis ook wordt toegepast in de praktijk? Om die toepassing te stimuleren, heeft ZonMw de ronde ‘AWTJ Implementatie-impulsen’ geopend. Daarnaast zijn er recent ook andere subsidierondes op het gebied van jeugd opengesteld.

Implementatie-impulsen

Om te stimuleren dat de resultaten van de werkplaatsen ook daadwerkelijk toegepast worden in de praktijk, stelt ZonMw ‘implementatie-impulsen’ beschikbaar. Met deze impuls worden implementatieprojecten gefinancierd, mits zij voortkomen uit de bestaande academische werkplaatsen. De hoofdaanvrager moet dan ook werkzaam zijn bij een van de partners aangesloten bij een AWTJ. Ook worden de werkplaatsen gestimuleerd om gezamenlijk een aanvraag in te dienen en zo kennis uit meerdere projecten te implementeren.

De deadline voor het indienen van de aanvragen is 14 november 2019. Op deze ZonMw-pagina lees je meer over de Implementatie-impulsen.

Andere ZonMw-subsidieoproepen op het gebied van jeugd

Eind juli heeft ZonMw twee subsidieoproepen online gezet binnen het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. De eerste richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De tweede richt zich op samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast heeft het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) € 2.64 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek binnen de ronde Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data.

De oproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, de opvolger van AWTJ-programma, is bovendien nog geopend tot 10 september. Zowel de bestaande werkplaatsen als nieuw te vormen werkplaatsen krijgen de kans om deel te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen, of bent u benieuwd welke subsidierondes er nog meer lopen op het gebied van jeugd? Bekijk dan de Jeugdpagina van ZonMw.