Datum publicatie: 11 januari 2019

Betere jeugdhulp door dialoog

Om de geboden zorg te kunnen monitoren, verzamelen gemeenten gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp. Hiermee evalueren gemeenten en zorgaanbieders hun beleid. Maar dit is niet voldoende, vindt Academische Werkplaats Inside-Out. Daarom gaan gemeenten in “transformatiedialogen” op zoek naar de ervaringen van cliënten en hulpverleners. Oftewel: de verhalen achter de cijfers.

Die verhalen achter de cijfers zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf. Zeker in de jeugdhulpsector: een sector die draait om goede zorg voor kinderen en hun gezinnen. Want, goede zorg is alleen mogelijk als alle betrokken partijen samenwerken, weten wat er speelt en van elkaar blijven leren. Van cliënt tot de school, en van hulpverlener tot de gemeente. En hoe kun je weten wat er speelt, als je de verhalen achter de cijfers niet kent?

Transformatiedialogen

Dat is precies de reden voor de transformatiedialogen. Onder leiding van een ervaren gespreksleiders gaan cliënt, familie, hulpverleners en beleidsmakers met elkaar in gesprek. Hoe hebben ze de hulp ervaren? Wat zijn punten die absoluut beter moeten? En hoe kunnen we dat doen?

Uit de gesprekken blijkt dat de verhalen, naast cijfers, heel belangrijke informatie opleveren. Een van de deelnemende hulpverleners merkt op: ‘Doordat je op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaat, leer je veel meer over de ervaring van de jongeren en ouders. Het zegt zoveel meer dan de kille cijfers uit een cliëntervaringsonderzoek’.

Een van die ervaringen is van een moeder die deelnam aan de transformatiedialogen. Zij vertelt: ‘Als ouder moet je extreem pro-actief zijn om de juiste zorg voor je kind te krijgen. Er zijn genoeg instanties, zoals de GGD of schoolmaatschappelijk werk, maar de één weet niet waar de ander mee bezig is.’ Te vaak wordt er naar de cijfertjes gekeken, vindt ze. ‘Als die kloppen, gebeurt er niks’. Pas toen door samenwerking met de verschillende zorgverleners en de school het totaalplaatje naar voren kwam, zag ze eindelijk verbetering in de situatie van haar kind. Ze pleit dan ook voor een betere samenwerking tussen ouders, school en zorginstanties.

Wat levert het op?

Uit de dialogen blijkt dat de zorgvraag van een cliënt zich zelden tot één domein beperkt. Schoolverzuim of slechte schoolresultaten, zijn vaak indicatoren voor problemen thuis. Tijdens de transformatiedialoog worden al deze “problemen” besproken. Door met elkaar te bespreken wat er goed gaat, en vooral wat níet, weten gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokken instanties hoe de ondersteuning aan ouders en kind beter en effectiever kan. Want iedereen heeft hetzelfde doel: samen de juiste zorg bieden, voor een kansrijke toekomst voor iedere jeugdige.

Eerder maakten we een infographic over de “transformatiedialogen”.