Datum publicatie: 6 november 2019

Betere aansluiting studie en praktijk: leernetwerken Samen Werken, Samen Leren gestart

Geen klassieke leerverhoudingen op de stageplek, maar samen leren over en werken aan een betere hulpverlening. Vanaf dit studiejaar leren en werken studenten Sociaal Werk (Jeugd) samen met hun begeleidende docenten, jeugdprofessionals, onderzoekers en ouders en jongeren die jeugdhulp ontvangen, in een leernetwerk. Daardoor worden (toekomstige) beroepskrachten beter toegerust op hun taak om hulp en ondersteuning aan kinderen en ouders te geven. Binnen het project Samen Werken, Samen Leren zijn afgelopen september acht leernetwerken van start gegaan in de regio’s Leiden en Den Haag.

Aansluiting studie en praktijk
Door studenten, jeugdprofessionals en docenten gezamenlijk te laten leren en werken sluiten studie en praktijk beter op elkaar aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van de hogescholen. De leernetwerkbijeenkomsten worden zo opgezet dat alle deelnemers van elkaar kunnen leren. De deelnemers bepalen welke leervragen centraal staan en hoe de bijeenkomsten eruit zien. Bijvoorbeeld casuïstiek bespreken, deelnemen aan een moreel beraad of ingaan op een inhoudelijk thema. De leernetwerken moeten uiteindelijk uitgroeien tot innovatieve en duurzame samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en jeugdorganisaties.

Leerhuisbijeenkomst
Naast de leernetwerkbijeenkomsten komen alle leernetwerken drie maal per jaar samen in een Leerhuis. Dit studiejaar staan in de Leerhuizen de thema’s Kindermishandeling, Multiproblematiek en Werkplezier centraal. Op donderdag 12 december a.s. van 13.30-16.30 uur vindt de eerste Leerhuisbijeenkomst plaats bij Hogeschool Leiden. Dit Leerhuis heeft als thema Kindermishandeling en culturele sensitiviteit. Gastspreker tijdens deze bijeenkomst is Lama Yazbeck uit Libanon. Zij is executive director van Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling in Libanon. Naast het plenaire programma zijn er diverse workshops. Hou de website van SAMEN in de gaten voor de mogelijkheid om je in te schrijven voor deze bijeenkomst.

Meer weten over het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren? Kijk dan op de projectsite Samen-Werken, Samen-Leren.

Bron: https://www.awsamen.nl/betere-aansluiting-studie-en-praktijk-leernetwerken-samen-werken-samen-leren-gestart/