Datum publicatie: 11 juni 2018

Basishulp door gezinswerkers bij Lokalis in Utrecht

Dit project richt zich erop om Basishulp door gezinswerkers bij Lokalis in Utrecht tot stand te brengen.


Basishulp bestaat uit verschillende manieren van methodisch handelen waarmee gezinswerkers ondersteuning bieden aan gezinnen. De uitvoering is divers, en er bestaat nog geen omschrijving van Basishulp door gezinswerkers in de praktijk. Gezinswerker en ouders/kinderen gaan hierbij samen aan de slag. De vraag is: wat gebeurt er tijdens het proces waarin zij gezamenlijk oplossingen zoeken voor de hulpvragen die het gezin heeft gesteld?

Doel van dit onderzoek is: de werkzame elementen van de Basishulp identificeren en specificeren. En vervolgens na te gaan: Hoe hangen deze elementen samen met de resultaten de jeugdhulp bij de gezinnen?

In dit onderzoek worden observaties uitgevoerd bij 50 gezinnen tijdens verschillende gespreksmomenten die ze hebben met de gezinswerkers.