Datum publicatie: 10 december 2018

AWTJ C4Youth: Wethouder Mattias Gijsbertsen onderstreept de behoefte aan onderzoek en kennis

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inzet is daarbij in de eerste plaats preventie en het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken. 13 academische werkplaatsen ondersteunen daarbij. En dat is hard nodig, stelt de Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen: “De behoefte aan onderzoek en kennis is enorm.”

Actiebegeleidend onderzoek

Bij AWTJ C4Youth in Groningen hebben alle gemeenten en praktijkorganisaties de handen in elkaar geslagen om de stelselwijziging in de jeugdhulp vorm te geven in het zogeheten Groninger Functioneel Model. Inzet van dat model is dat kinderen en ouders de meeste vragen rond het opvoeden en opgroeien zelf oplossen. Professionals helpen hen om problemen ‘op eigen kracht’ aan te pakken. Door tijdig hulp en advies te bieden kan de inzet van specialistische hulp worden teruggedrongen. De afgelopen jaren werd bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de vraag of jongeren wel de juiste hulp krijgen en naar de effectiviteit van verschillend gemodelleerde wijkteams. Uitkomsten van deze onderzoeken zijn te vinden in hoofdstuk 2 van de Eerste tussenevaluatie Jeugdwet.

Meer weten?

Wil je het hele verhaal van wethouder Mattias Gijsbertsen (Sociale Zaken en Jeugd) lezen? Klik hier om het volledige artikel te lezen.