Datum publicatie: 21 juli 2022

Atelier veilig en thuis opgroeien, waar staan we?

C4Youth onderzoekt in het atelier Veilig en thuis opgroeien hoe passende hulp voor kwetsbare jongeren eerder en beter gerealiseerd kan worden. Met als doel om tijdig te investeren in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, én zo thuis mogelijk. C4Youth zet hiervoor participatief actieonderzoek in.

Participatief actieonderzoek
De huidige vraagstukken in de jeugdhulpverlening zijn complex. Wie kiezen voor een manier van onderzoek doen die hierbij past, namelijk die van participatief actieonderzoek. We combineren hierbij de kennis en expertise vanuit onderzoek, wetenschap, praktijk, jongeren en ouders. Dit combineren we met de beweging van nul.

Ervaringen van ouders en jongeren
De participatie van jongeren en ouders is in onze aanpak heel belangrijk. Het delen van hun ervaringen is een krachtig middel om mensen in beweging te krijgen. Het kan bijdragen om tot een oplossing te komen waarbij ouders, jongeren en kinderen zich werkelijk gehoord en geholpen voelen.

Waar staan we nu?
Het participatief actieonderzoek verloopt in fases. Welke fases we hebben doorlopen en wat de uitkomsten daarvan zijn tot op heden is te lezen in onderstaande publicatie.

Kennis-en leeratelier veilig en thuis opgroeien