Datum publicatie: 17 augustus 2021

Webinar ‘Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse’

Hoe formuleer je samen met jeugdigen en gezinnen hun problematiek trefzeker en niet (ver)oordelend? Tijdens dit gratis online webinar van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland lichten Harrie van Leeuwen en Marca Geeraetsvan Bureau PEERS de aandachtspunten van de klachteninventarisatie en de probleemformulering toe als de basis voor verklarende analyse. Tijdens het webinar geven ze concrete voorbeelden en ontvang je praktische tips. Ook is er ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen.