Datum publicatie: 22 juni 2022

Themabijeenkomst Opgroeien in armoede

Ongeveer 7 procent van de jongeren in Nederland in de leeftijd van 0-18 jaar leeft in gezinnen met armoede. Jongeren die opgroeien in armoede hebben een verhoogd risico op mentale problemen. Ze voelen zich minder gelukkig. Omdat mentale problemen op jonge leeftijd vaak leiden tot mentale problemen op volwassen leeftijd is preventie van mentale problemen op jonge leeftijd van belang. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op een aantal mooie voorbeelden van een preventieve aanpak van armoede onder jongeren. Daarnaast introduceren we een onderzoek waar we de komende periode vanuit de werkplaats aan bijdragen. We gaan met elkaar in gesprek over wat we nog niet weten, wat er nodig is en om ervaringen en kennis uit te wisselen.