Datum publicatie: 13 december 2022

Maatwerk in actie

De samenleving wordt steeds complexer. Hetzelfde geldt voor de problematiek die professionals tegenkomen in hun werk. Samen staan we voor de uitdaging om mensen hierin goed te ondersteunen. Daarvoor is soms maatwerk nodig. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Dat leer je tijdens deze bijeenkomst! Voor professionals, beleidsmakers en bestuurders uit het sociaal domein in Groningen en Drenthe.