Datum publicatie: 22 april 2021

Bijeenkomst Leernetwerk Vaders

Hoewel we weten dat vaderbetrokkenheid belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind en de gezondheid en het welbevinden van vaders zelf, is er nog weinig aandacht voor de rol van vaders in de zorg en opvoeding van hun kind(eren). Zorgprofessionals hebben onvoldoende handvatten om de unieke positie van vaders bespreekbaar te maken en vaderbetrokkenheid te bevorderen. Daar wil dit leernetwerk van Werkplaats SAMEN wat aan doen, doe je mee?