Datum publicatie: 3 juni 2022

Kennisatelier “Het belang van maatwerk in pleeggezinnen”

In 2020 en 2021 is de pilot Pleegzorg Maatwerk uitgevoerd. De pilot heeft tot doel om in pleeggezinnen met een dreigende breakdown snel aanvullende hulpverlening en ondersteuning op maat in te schakelen. Een breakdown waarbij het pleegkind niet langer bij het pleeggezin kan blijven is een ongewenste uitkomst. Tijdens dit kennisatelier, georganiseerd door ST-RAW, zal de evaluatie van deze pilot gepresenteerd worden en zullen pleegouders en pleegzorg-begeleiders hun ervaringen delen. Tot slot zal ook een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ingaan op aspecten rondom een breakdown.