Datum publicatie: 15 februari 2024

Jeugd in Onderzoek

Het thema van dit jaar is ‘Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave’.  Wat weten we al over de impact van bestaanszekerheid op het opvoeden en opgroeien in een gezin? Hoe kunnen opvoed- en jeugdhulp, onderwijs en jeugdgezondheidszorg kinderen zo kansrijk mogelijk op te laten groeien?