Datum publicatie: 21 augustus 2023

Boemerangbeleid: Paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken

Het gratis webinar van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland gaat in op de zichzelf versterkende ineffectieve beleidspatronen in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid. En wat je als jeugdprofessional, beleidsmaker, bestuurder hiertegen kan doen.