Datum publicatie: 8 juli 2019

ADHD en de macht van generalisatie

‘ADHD is geen concrete ziekte, geen hersenafwijking, maar een classificatie uit het DSM-handboek’, stelt Sanne te Meerman, die verbonden is aan de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag. Op 20 juni jongstleden promoveerde Te Meerman aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderwerp.

De socioloog stelt in zijn proefschrift “ADHD en de macht van generalisatie” dat ‘het geven van een naam aan gedrag’ niet zonder gevaren is. In een interview met Jessica Maas van Zorg + Welzijn licht Sanne dit uitgebreid toe. Zo vertelt hij onder andere dat een label ADHD het probleem bij het kind kan ‘neerleggen’, terwijl druk, impulsief en afleidbaar gedrag ook kan worden veroorzaakt door problemen zoals een echtscheiding, trauma of angst.

Abstracte begrippen tot ‘ding maken’ noemt men met een duur woord reïficatie. Reïficatie kan ervoor zorgen dat we de naam die we hebben gegeven aan druk en rusteloos gedrag, ADHD, gaan aanzien voor de oorzaak van datzelfde gedrag. En dat kun je niet zomaar doen. In een interessant artikel over reïficatie in Blik op Hulp legt Sanne uit waarom niet.

Wil je na het lezen van bovenstaande interviews nog meer weten? Lees dan het volledige proefschrift van Sanne te Meerman.

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op de website van de AW ADHD en Druk Gedrag.