Datum publicatie: 3 november 2017

Academische Werkplaats Kindermishandeling

De Academische Werkplaats Kindermishandeling streeft naar een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling, onderzoek naar behandelmethoden en overdacht van kennis.

Meer informatie over de Academische werkplaats vindt u in: