Datum publicatie: 19 februari 2020

6 implementatieprojecten van start die transformatie jeugdsector ondersteunen

De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Om te stimuleren dat deze resultaten daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk, heeft ZonMw aan 6 projecten een ‘implementatie-impuls’ toegekend.

Hieronder leest u meer over de implementatieprojecten die onlangs van start zijn gegaan.

Implementatie VONK onderwijsmodule De schaduwkanten van ouderschap
Dit project richt zich op de implementatie van de onderwijsmodule rondom de film “De schaduwkanten van het ouderschap”. Het leernetwerk VONK, onderdeel van de werkplaats C4Youth in Groningen, maakte deze film met als doel de moeilijke kanten van het ouderschap bespreekbaar te maken. Daarnaast beoogt VONK met de film en leermodule het vakmanschap van professionals rondom veilig opgroeien te vergroten.

Meer ruimte maken voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready
Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. In dit project bundelen de werkplaatsen ST-RAW en Risicojeugd de krachten en zetten zij zich samen met ExpEx in voor de doorontwikkeling en toepassing van de apps Mijn Pad en B-Ready!. Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie-ontwikkeling van jongeren. B-Ready! biedt jongeren praktische handvatten wanneer zij uitstromen uit een residentiële instelling.

AW Gezin aan Zet: online tool ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’
Het project Gezin aan Zet, onderdeel van de werkplaats SAMEN, heeft de afgelopen jaren professionals in lokale Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland en Den Haag ondersteund in het verbeteren van evaluaties. Hieruit is de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ voortgekomen. De implementatie-impuls zet de werkplaats in om de toepasbaarheid van de handleiding te vergroten, onder andere door deze te vertalen naar een online tool voor jeugdprofessionals.

Bouwen aan het WIJ gevoel
Bouwen aan het WIJ gevoel is een interactieve workshop waarmee de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan worden versterkt. De workshop is ontwikkeld naar aanleiding van twee promotieonderzoeken die binnen de werkplaats Samen op School zijn uitgevoerd. Middels de methode LEGO Serious Play krijgen leerlingen, docenten, jeugdhulpverleners en bestuurders de gelegenheid hun ervaringen met de samenwerking bespreekbaar te maken en ‘bouwen’ zij aan een betere samenwerking.

Kleinschalige voorzieningen: transitie van de Justitiële Jeugdzorg naar de gemeenten
Vanaf 2020 starten vijf Kleinschalige Voorzieningen (KV) voor justitiële jongeren. In een KV verblijven jongeren in/vlakbij hun eigen woonplaats, met zorg en beveiliging op maat. Binnen de werkplaats Risicojeugd is in drie proeftuinen een schat aan kennis opgehaald over de werkzame elementen, randvoorwaarden en uitdagingen van een KV. Met de implementatie-impuls wil de werkplaats deze kennis middels leersessies overdragen aan de partijen die betrokken zijn bij het oprichten van de nieuwe KV’s.

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd
Dit project verbetert de cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector, door het aanbieden van de Live Online Leren (LOL) trainingen. Deze trainingen richten zich op specifieke thema’s, zoals identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast wordt intervisie aan de hand van eigen casuïstiek aangeboden in kleine groepjes met een experttrainer voor de digitale klas. De trainers zijn verbonden aan de werkplaatsen ST-RAW, Noord-Brabant, KeTJA en Risicojeugd

Meer weten over de implementatieprojecten? Bekijk dan de projectpagina’s op de website van ZonMw.