Datum publicatie: 24 december 2018

Implementatie en evaluatie van de Richtlijnen Gezondere Kantines op scholen

De Richtlijnen Gezondere Kantines stimuleren kantines tot een gezonder aanbod en uitstraling om gezonde voedselkeuzes te vergemakkelijken. Om implementatie van de Richtlijnen op scholen te bevorderen hebben wij in samenspraak met betrokkenen uit de praktijk, wetenschap en beleid implementatiemiddelen ontwikkeld en geëvalueerd.

Betrokkenen op school waarderen vooral het adviesgesprek en –rapport, de Kantinescan (een tool om inzicht te krijgen hoe gezond een kantine is) en de vragenlijst naar ervaringen van leerlingen met de kantine.

Implementatie in 10 scholen leidde tot positieve veranderingen in de producten in de balie en in de uitstraling en kan met voorzichtigheid geconcludeerd worden dat leerlingen in de interventie scholen minder uitzonderingsproducten kopen in tegenstelling tot leerlingen in controle scholen.

Belangrijk blijft dat betrokkenen ervaren hoe het verleiden van gezonde producten werkt, om meerdere betrokkenen in school te betrekken en om ervoor te zorgen dat de gezonde schoolkantine op de agenda blijft.