Datum publicatie: 24 december 2018

AWTJ Samen op School (SoS)

In de Academische werkplaats transformatie jeugd ‘Samen op school’ staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is.

Ook onderzoeken we welke organisatorische en bestuurlijke voorwaarden (bijvoorbeeld wijze van financiering en afspraken tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp) hiervoor nodig zijn.

In deze AWTJ wordt in 6 scholen een zogenaamde Community of Practice (CoP) ingericht. Hierin werken ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulpverlening samen aan het verbeteren van inhoudelijke werkwijzen en de bestuurlijke- en organisatorische voorwaarden. In iedere CoP wordt een team gevormd met ouders en leerlingen van de school, leerkrachten/mentoren, professionals verbonden aan de zorgstructuur, een schooldirecteur, een vertegenwoordiger van de gemeente en een facilitator (student/onderzoeker).

Regio: Flevoland en IJsselland

Lees over de achtergronden bij de Roadshow van de Academische Werkplaats Samen op School: