Kindermishandeling

Kindermishandeling grijpt diep in op het leven van kinderen. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van de kinderen zijn groot, tot op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden.

Willen we gezamenlijk daadwerkelijk een vuist maken tegen kindermishandeling dan zullen we meer gebruik moeten maken van kennis die overal ontwikkeld is. Daarom vindt u op deze site informatie over wat we allemaal al weten over een effectieve aanpak van kindermishandeling. En u vind hier beschikbare en bruikbare producten. Daarnaast staat op deze site informatie over nieuw onderzoek dat op dit moment plaatsvindt en de resultaten die we daarvan in de toekomst verwachten.

Helemaal volledig kunnen we daarbij niet zijn. Heeft u relevante aanvullingen voor ons, dan kunt u contact met ons opnemen.

Samenhang en samenwerking nodig

De laatste jaren zijn er in Nederland stappen gezet om kindermishandeling eerder te signaleren en te voorkomen. We weten meer, we kunnen meer en dankzij allerlei initiatieven doen we ook meer. Helaas zijn er nog onvoldoende instrumenten en interventies beschikbaar om kindermishandeling altijd effectief aan te pakken. Samenhang tussen allerlei activiteiten en samenwerking tussen professionals, gemeenten en organisaties is net als onderzoek en adequate financiering van groot belang.

Achtergrond

In Nederland worden ruim 118.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Deze cijfers zijn al jaren gelijk. Vaak spelen er in een gezin naast kindermishandeling ook andere problemen. De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend en werken lang door. Het gaat niet alleen om lichamelijk letsel, maar ook om bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld en een verstoorde omgang met anderen. Er kunnen op latere leeftijd ernstige psychische of verslavingsproblemen ontstaan. En bepaalde vormen van mishandeling lijken een risicofactor voor het later mishandelen van eigen kinderen.

Opvang en begeleiding

Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en te stoppen. Dat kan door kinderen en gezinnen in risicovolle situaties opvoedondersteuning aan te bieden waar een beschermende werking van uitgaat. Belangrijk is ook dat zodra er kindermishandeling is geconstateerd, direct opvang en begeleiding geregeld wordt. Niet alleen voor kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling, maar tevens voor hun ouders. Daarbij zullen ook daders, naast hun straf, de juiste behandeling moeten krijgen.
Goede samenwerking is bij dat alles essentieel. Alleen zo is de schade voor het kind – nu en later – te beperken.