Kindermishandeling

Thema

Kindermishandeling grijpt diep in op het leven van kinderen. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van de kinderen zijn groot, tot op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden.

Willen we gezamenlijk daadwerkelijk een vuist maken tegen kindermishandeling dan zullen we meer gebruik moeten maken van kennis die overal ontwikkeld is. Daarom vindt u op deze site informatie over wat we allemaal al weten over een effectieve aanpak van kindermishandeling. En u vind hier beschikbare en bruikbare producten. Daarnaast staat op deze site informatie over nieuw onderzoek dat op dit moment plaatsvindt en de resultaten die we daarvan in de toekomst verwachten.

Helemaal volledig kunnen we daarbij niet zijn. Heeft u relevante aanvullingen voor ons, dan kunt u contact met ons opnemen.

Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

De GIPS-methodiek

De AWTJ Veilig Opgroeien heeft geprobeerd om voor het MDCK de GIPS-methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek voor intensieve intersectorale zorg bij kindermishandeling had tot doel herstel van de veiligheid van kinderen in hun dagelijkse leven in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid. GIPS bleek echter omslachtig te zijn en is na de beeïndiging van de werkplaats aangepast naar de TOP-3-methodiek. Lees meer >

Leerwerkgroepen voor een betere preventie in de aanpak van kindermishandeling

De AWTJ Veilig Opgroeien betrok professionals uit het sociale domein, zoals CJG-professionals, welzijnswerkers, onderwijzers, gedragswetenschappers en wijkagenten. Doel was elkaar snel te vinden, met elkaar samen te werken, de veiligheid van het betreffende kind te beoordelen, en op een juiste manier te interveniëren. De werkplaats richtte daartoe drie leerwerkgroepen in. Lees meer >

De opbrengsten van de AWK

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) was de voorganger van de AWTJ Veilig Opgroeien. De AWK werkte in de periode 2010-2017 bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld aan de bevordering van multidisciplinaire, intersectorale samenwerking. Met als belangrijkste opbrengst de inrichting van het MDCK en het LOCK. Lees meer >

Nieuws

20 maart 2020
Je moet kinderen niet alleen ‘horen’, maar ook echt naar ze luisteren

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Om dat effectief aan te pakken, is het belangrijk dat professionals, ouders en kinderen goed naar elkaar luisteren. In dit interview met ZonMw vertelt Remy Vink (TNO) over ‘Luid en Duidelijk, de stem van het kind in de keten’. Wat leert zij van de inbreng van kinderen en jongeren? Lees meer >

30 januari 2020
Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Driemaal per jaar wordt er vanuit het project een thematisch ‘Leerhuis’ georganiseerd. Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ vond plaats op 12 december jl. en bood deelnemers concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de beroepspraktijk. Lees meer >

31 oktober 2019
Tips en voorbeelden voor het opzetten van MDA++

Van visie via experiment naar reguliere aanpak; dat is de werkwijze zoals beschreven in het ‘ontwikkeldocument MDA++’, dat de Friese netwerksamenwerking MDA++ onlangs publiceerde. Het document biedt een leidraad bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting. Lees meer >

Publicaties

Stap voor stap verder: indicatieve lessen uit de AWTJ Veilig Opgroeien

Tips en voorbeelden voor het opzetten van MDA++

De GIPS: methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling