Gezinnen in armoede

Thema

Eén op de 5 huishoudens puzzelt elke maand hoe ze de rekeningen moeten betalen. In gezinnen is dan vaak minder geld voor gezonde voeding, gezondheidszorg en sociale activiteiten, zoals sport, muziek en feestjes. Ouders maken zich zorgen over hun financiële situatie én over de gezondheid en het welzijn van hun kinderen.

Armoede is een risicofactor voor allerlei problematiek. Kennis om deze gezinnen te ondersteunen naar een betere situatie is dan ook heel belangrijk. Daarom vindt u op deze site informatie over wat we allemaal al weten over een effectieve aanpak van problemen rond armoede. En u vindt hier beschikbare en bruikbare producten. Daarnaast staat op deze site informatie over nieuw onderzoek dat op dit moment plaatsvindt en de resultaten die we daarvan in de toekomst verwachten.

Helemaal volledig kunnen we daarbij niet zijn. Heeft u relevante aanvullingen voor ons, dan kunt u contact met ons opnemen.

Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Versterking van zorg voor kinderen in armoede: de opbrengsten

Ieder kind verdient een gezonde start. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de gezondheid van kinderen die opgroeien in armoede. In het project ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’ is een programma ontwikkeld en uitgevoerd: Gezonde kinderen in krappe tijden. Ouders, professionals en Twentse gemeenten hebben hierbij nauw samengewerkt.  De ervaringen en opbrengsten uit het project heeft de werkplaats gebundeld in haar laatste nieuwsbrief. Lees meer >

Versterking van zorg voor kinderen in armoede

De AWJTwente ontwikkelt een methodiek die problemen bij gezinnen in armoede helpt voorkomen. Hiertoe voert zij een onderzoeksproject uit waar zowel gezinnen als professionals aan deelnemen. Deze gezinnen worden actief geworven via bijvoorbeeld organisaties die samenwerken in het Armoedepact Almelo. Lees meer >

Nieuws

28 juli 2020
Versterking van zorg voor kinderen in armoede: de opbrengsten

Ieder kind verdient een gezonde start. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de gezondheid van kinderen die opgroeien in armoede. In het project ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’ is een programma ontwikkeld en uitgevoerd: Gezonde kinderen in krappe tijden. Ouders, professionals en Twentse gemeenten hebben hierbij nauw samengewerkt.  De ervaringen en opbrengsten uit het project heeft de werkplaats gebundeld in haar laatste nieuwsbrief. Lees meer >

12 februari 2020
Twente gaat strijd aan tegen kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen op in armoede. De Academische Werkplaats Jeugd Twente zet zich samen met de Alliantie Kinderarmoede in om voor 2030 dit aantal naar 0 te brengen. Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede die op 16 maart in Twente plaatsvindt deelt de werkplaats haar ervaringen en werkt zij aan een aanpak tegen kinderarmoede. Help je mee? Lees meer >

3 juli 2019
Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?

Hoe handelt een professional in de jeugdgezondheidszorg na signalering van armoede bij jeugdigen en wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren bij het in actie komen na signalering? Deze vragen werden onderzocht vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Twente. De uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek publiceerde de werkplaats in de vorm van een factsheet. Lees meer >

Publicaties

Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?

Factsheet AWJTwente: versterking van zorg voor kinderen in armoede

Kwetsbare kinderen | Samen sterk in onderzoek en praktijk