Datum publicatie: 1 maart 2024

Terugblik bijeenkomst ‘Thuiszittende leerlingen’

Wat doe je als een leerling van de middelbare school maandenlang weinig tot niet naar school gaat? Professionals bij elkaar roepen en alarmbellen laten rinkelen! Leerling en ouders streng toespreken! Want je hebt weliswaar leerrecht, maar als je daar geen gebruik van maakt, wordt het leerplicht. Vanuit deze logica dreigt een leerrechtambtenaar voor je het weet met boetes en een school met het uitschrijven van de leerling. De strenge toon die misschien voor een ‘gewone’ leerling werkt, werkt bij deze groep in ieder geval juist niet.

Op 13 februari 2024 hebben de Werkplaats Sociaal Domein en het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen samen een bijeenkomst georganiseerd over deze ingewikkelde problematiek.

 

Kalè Othman nam ons tijdens deze bijeenkomst mee in dit onderwerp dat haar zeer aan het hart gaat. In het kader van haar master deed zij onderzoek naar thuiszittende leerlingen. Haar boodschap aan de aanwezigen was duidelijk: luister vooral naar de redenen waarom een leerling niet meer naar school gaat en probeer daar op aan te sluiten. Het is belangrijk om niet direct terug te vallen op het volgen van het volledige les- en toetsrooster, maar om samen te kijken naar wat haalbaar is voor deze specifieke leerling. Bovendien is het beter om samen met de ouders op zoek te gaan naar oplossingen, in plaats van hen verwijten te maken. Daarnaast is het bevorderen van contact tussen de mentor, klasgenoten en de leerling is cruciaal.

Tijdens de bijeenkomst vond een interessante uitwisseling van ervaringen plaats tussen onder andere medewerkers van JES Rijnland en jongerenwerkers van SOL Leiden en Voorschoten Voor Elkaar.

 

 

 

 

 

Het bericht Terugblik bijeenkomst ‘Thuiszittende leerlingen’ verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.